Služby Božie

Služby Božie sú základným prejavom našej viery a výrazom spoločenstva cirkvi. Duch Svätý nás zvoláva či do väčšieho a slávnostnejšieho, alebo menšieho a komornejšieho spoločenstva, k Službám Božím, k načúvaniu biblickej zvesti, k prežívaniu jednoduchej liturgie, k vrúcnym modlitbám a spevu, k prijímaniu veľkých istôt našej viery v sviatostiach, k priateľskému  zdieľaniu sa. K predchytávaniu tej skutočnosti, ku ktorej nám teraz ukazuje naša viera a nádej, ale ktorá bude raz triumfálne odkrytá: že oslávená cirkev bude so svojim Bohom a Pánom v plnosti života, vo večnosti!

 

 

nedeľa o 10:00 hod.

 

 

 

Predstavenie Pána Ježiša (Hromnice) (o 17:00 hod.)

Zelený štvrtok (o 18:00 hod.)

Vstúpenie Krista Pána na nebo (o 18:00 hod.)

2. slávnosť svätodušná (o 18:00 hod.)

Sviatok apoštolov Petra a Pavla (o 18:00 hod.)

Pamiatka reformácie (o 17:00 hod.)

Starý rok (o 17:00 hod.)

 

 

 

Nový rok (o 10:00 hod.)

Zjavenie Krista Pána mudrcom (o 10:00 hod.)

2. slávnosť veľkonočná (o 10:00 hod.)

Veľký piatok (o 10:00 hod.)

 

 

 

Štedrý večer, Sl.Božie s programom detí - 15:00 hod.

Štedrý Večer, hlavné Sl.Božie – 17:00 hod.

1. a 2. slávnosť vianočná – 10:00 hod.

 

 

 

Býva slávená na 1. slávnosť svätodušnú

 

 

 

V každú prvú nedeľu v mesiaci slávime Večeru Pánovu so spoveďou v rámci Sl.Božích. Zmenu môže zapríčiniť konkrétne prelínanie sa kalendárneho a liturgického roku. Zmena býva dopredu oznamovaná.

 

Okrem toho v rámci Služieb Božích slávime Večeru Pánovu na

Zelený štvrtok

slávnosť konfirmácie

začiatok školského roku

Kajúcu nedeľu

 

 

 

Večeru Pánovu so spoveďou po Službách Božích slávime na:

1. pôstnu nedeľu

Kvetnú nedeľu

Veľký piatok

1. slávnosť veľkonočnú

2. slávnosť veľkonočnú

1. nedeľu adventnú

4. nedeľu adventnú

1. slávnosť vianočnú

2. slávnosť vianočnú

 

 

 

štvrtok v letnom čase o 18:00 hod.

štvrtok v zimnom čase o 17:00 hod.

 

 

 

utorok a štvrtok o 17:00 hod.

 

 

 

pondelok, utorok a streda vo Veľkom týždni pred Veľkou nocou o 18:00 hod.

 

 

   
Copyright © 2021 ECAV Nitra. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.