Spevokol

Fotografie z novoročného posedenia spevokolu 2018 - TU


20. výročie znovuobnovenia Nitrianskeho evanjelického spevokolu.

Sprievodnú reč farára Ivana Eľku na minikoncerte pri jubileu, dňa 12. nov. 2017 si môžete prečítať - TU

Fotografie z podujatia - TU


Zborový spevokol sa stretáva na svojich nácvikoch pravidelne každý pondelok o 16,30 hod. v našom kostole Sv. Ducha. Pokiaľ sa blíži nejaká významnejšia udalosť na ktorej vystupujeme, pridávame si nácvik zvyčajne ešte vo štvrtok o 16,30 hod.

Radi privítame medzi sebou ďalších, mužov i ženy, ktorí radi spievajú a chceli by spevom poslúžiť pri bohoslužobných alebo umeleckých podujatiach. Nie je tajomstvom, že by bolo želaním a oživením, možnosť doplniť naše rady mladými členmi cirkevného zboru. Potrebujeme najmä pomoc v tenorovej skupine mužov.


Na slávnostných Bohoslužbách dňa 27.5.2007 pri príležitosti 60. výročia samostatnosti CZ Nitra bolo predstavené prvé CD Nitrianskeho evanjelického spevokolu.   foto »

 


Vystúpenie cirkevného spevokolu ECAV Nitra v Nesvadoch - "Nedeľa Cantate"

Fotografie - TU

Audio nahrávka - TU


 

 
Vystúpenie cirkevného spevokolu ECAV Nitra na prehliadke cirkevných zborov Dunajsko-Nitrianskeho seniorátu v Bátovciach, 6. 5. 2012

Na tomto tradičnom podujatí vystupujú spevácke zbory nášho seniorátu. Podujatie vždy s láskou a ohromnou starostlivosťou a pohostinstvom pripravuje domáci cirkevný zbor. Z nášho vystúpenia sa najväčšej pozornosti a „standing ovation“ dostalo skladbe „Dobytie raja“. Túto skladbu na melódiu gréckeho skladateľa z rovnomerného filmu prebásnil v prekrásnom texte do Slovenčiny náš vzácny básnik a kňaz Daniel Šovc.

DSCF8244
Video


Vystúpenie cirkevného spevokolu ECAV Nitra na prehliadke „Zbory mestu“ v Nitre, 20. 11. 2010 v našom evanjelickom kostole Svätého Ducha.


Na tomto tradičnom podujatí vystupuje veľa nitrianskych speváckych zborov s piesňami sakrálneho a gospelového charakteru. Z nášho vystúpenia sa mi najviac páčila skladba „Locus iste“ skladateľa Antona Brucknera. Pre krásu tejto skladby, pozrite si napríklad profesionálne prevedenie v podaní chlapčenského zboru v Katedrále Cologne z roku 2007 tu.


Člen spevokolu Ing. Bohumil Kubis

Video


 

Vo štvrtok 29. marca sme spolu s členkami spoločenstva evanjelických žien zagratulovali ku vzácnemu 80-ročnému životnému jubileu našej členke spevokolu, Gizele Rožkovej. Ako manželka evanjelického farára vo výslužbe sa po príchode do Nitry aktívne zapojila do práce cirkevného zboru a bola viaceré obdobia členkou nášho presbytéria. V súčasnosti ešte stále aktívne spieva v našom spevokole. Nech jej Pán Boh aj naďalej dožičí zdravie a Božiu milosť v našom cirkevnom spoločenstve, spevokole.

DSCF6687

 

 

 

Na jar, 7.3.1990, založil kantor Juraj Štefánik starší Nitriansky evanjelický spevokol. Zhromaždil zo 20 cirkevníkov a presvedčil ich o kráse z vystúpenia spevokolu. Títo sa s nadšením začali schádzať pri harmóniu na nácvikoch skladieb v chráme Reformovanej cirkvi, ktorý vtedy používal náš cirkevný zbor k bohoslužobným obradom.
Prvá skladba bola nacvičená štvorhlasne v pôste r. 1990 - "Ve skalním hrobě spal." Zaspievaná bola 13.3.1990 na Veľkú noc v chráme Božom.
Druhá skladba, opäť usilovne nacvičená, bola "Príď, Duchu Svätý." Zaznela na sviatok Ducha Svätého 1.5.1990.
Tretia skladba, "Staroslovanský Otčenáš", bola prednesená 26.6.1990.
Nácviky mimo veľkých školských prázdnin bývali pravidelne v chráme. Býval studený, ľadový, najmä v mrazoch, chladných zimných mesiacoch. Okná s jedným sklom, v kúte veľká trhlina, nevykúrený.
Pribúdalo nacvičených skladieb:

- Ó, jak krásne sú na horách
- Keď len Pán ma miluje
- Duchu Svätý, sláva Tebe
- To Tvoja vec je Pane náš
- Precitni duchu svedkov dávnych
- Poď k Ježišovi
- Tichá noc
- Víťaz nad smrťou slábne z hrobu vstal
- V noci tichej pri Betleme
- Ja viem, že Ježiš žije, Ježiš môj
- Ej, nuž nyní s radostí plesejte
- Keď ťa zmorí žitia zhon
- Ó, kresťania, poďme, radostne plesajme
- Čujte slávny neba ples
...

Nacvičené skladby neležali zabudnuté.
- 9.6.1991 sa na inštalácii p. farára Ondreja Prostredníka ml. predstavil spevokol ako dobré spevácke teleso.
- 24.11.1991 spieval spevokol na seniorálnom stretnutí Spoločenstva evanjelických žien v Nových Zámkoch.
- 23.5.1993 bol veľký koncert v aule Pedagogickej fakulty, na ktorom zbor predviedol mnohé skladby.
- v r. 1993 zbor spieval pri sobáši, v chráme na pamiatku vierozvestov Cyrila a Metoda, v Nových Sadoch na seniorálnom stretnutí žien.
- v r. 1994 na sviatok Svätodušný, pri návšteve hostí zo Žďáru nad sázavou, 16.11. na Službách Božích vysielaných Slovenským rozhlasom
Dirigent Juraj Štefánik st. je nadšený hudobník a obdarený perlou - dobrý sluch a hlas. A to bolo prepotrebné na každom nácviku. Veď členovia spevokolu okrem pár členiek noty nepoznali. Nácviky bývali vo štvrtok pred alebo po večerných bohoslužbách. Každý úspech z vystúpenia povzbudil spevokolistov do ďalšej práce, dirigenta rozmnožiť nové noty a spevákov doma sa naučiť text a na stretnutiach melódiu. Bol to kolektív nadšených ľudí. Veď využívali hrivny darované - svoj hlas na oslavu Najvyššieho, nášho Stvoriteľa.
. . .

Nitriansky evanjelický spevokol začal opäť pôsobiť po dlhšej pauze v septembri r. 1997. Z 18-tich členov sa zbor postupne rozrástol na 34-členný miešaný zbor. Členmi sú ľudia rôzneho veku a rôznej profesie, ktorých spločným menovateľom je láska k spevu AD MAIOREM DEI GLORIAM. Zbor má vo svojom repertoári okrem piesní duchovných aj skladby slovenských a svetových skladateľov, napr. Largo z Novosvetskej symfónie A. Dvořáka, Zbor Židov z opery Nabucco G. Verdiho, Biblické piesne A. Dvořáka a iné svetoznáme melódie a spirituály. Zbor pracuje stále s náročnejším materiálom.
Zbor účinkuje v rámci slávnostných bohoslužieb počas celého roka. Zúčastňuje sa prehliadky spevokolov v rámci seniorátu a západnáho dištriktu. Účinkuje na benefičných koncertoch najmä v období Adventu, realizuje svoje celovečerné koncerty. Zbor má naštudované hudobno-slovné pásmo o Martinovi Rázusovi, v ktorom ho predstavuje ako kňaza, spisovateľa a pedagóga.
V súčasnosti zbor pôsobí v Kostole Ducha Svätého, má 32 členov (r.2010) a je jediným evanjelickým spevokolom v Nitre. Dirigentkou je Mgr. Katina Kühnová, korepetítorom je p. Dušan Kovarčík.

 
   
Copyright © 2021 ECAV Nitra. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.