ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

V mesačníku slovenských evanjelikov a.v. Cirkevné listy bol uverejnený článok nášho zborového dozorcu Ing. Jána Hubu, PhD.

Prečítať si ho môžete – TU

Ďaľšie príspevky
Návrat hore