ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Podporte nás

Mesačný cirkevný prispevok

Našich členov v cirkevnom zbore ECAV Nitra povzbudzujume aj k novej forme prispievania. Každý z nás môže zo svojho platu, zo svoje výplaty prispieť na fungovanie cirkevného zboru mesačne. Váš odvod 1,2,3 či 5 eur, alebo akejkoľvek inej sumy úplne zmení naše možnosti, spôsob činnosti, ale najmä naše spoločenstvo. Začneme sa aktívne zaujímať o to na čom sa spoločne podieľame.

Ďakujeme Vám za Vašu štedrosť a veríme že sa naplní zasľúbenie Pána Ježiša Matúš 6,33: „Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko ostatné bude Vám pridané.“

IČO: 34017488
DIČ: 2021205956
Číslo účtu: SK29 7500 0000 0003 0266 0573

Rýchly a jednoduchý spôsob finančnej podpory QR platbou

10 Eur
Naskenujte QR kód pomocou mobilného telefónu.
20 Eur
Naskenujte QR kód pomocou mobilného telefónu.
100 Eur
Naskenujte QR kód pomocou mobilného telefónu.
50 Eur
Naskenujte QR kód pomocou mobilného telefónu.
Návrat hore