ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Nitriansky evanjelický spevokol

Zborový spevokol sa stretáva na svojich nácvikoch pravidelne každý pondelok o 16,15 hod. v našom kostole Sv. Ducha

Radi privítame medzi sebou ďalších, mužov i ženy, ktorí radi spievajú a chceli by spevom poslúžiť pri bohoslužobných alebo umeleckých podujatiach. Nie je tajomstvom, že by bolo želaním a oživením, možnosť doplniť naše rady mladými členmi cirkevného zboru. Potrebujeme najmä pomoc v tenorovej skupine mužov.

Návrat hore