ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Spoločenstvo evanjelických žien

Simone de Beauvoir

Ženami sa nerodíme, ženami sa stávame.

Spoločenstvo evanjelických žien (ďalej SEŽ) v Nitre je súčasťou ECAV na Slovensku. Naším cieľom je vytvárať pre ženy v ECAV miesto a aktivity, aké si pre seba vybrali Mária aj Marta v biblickom príbehu u evanjelistu Lukáša (10, 39). Miesto, kde môžu počúvať, premýšľať, pýtať sa a rozprávať. O svete, o sebe, o svojich rodinách. O viere, o Bohu, o vzťahoch a o práci. O úcte voči Bohu, sebe samým a voči ostatným. A o všetkom ostatnom, čo ženy zaujíma…

Naše SEŽ v Nitre sa stretáva každú prvú stredu v mesiaci.

 

V prípade nutnosti prechodu do online priestoru sa stretávame cez program ZOOM. Ste srdečne vítané!

Kontakt

Jana Kilianová

Telefón: 0907 111 281

Galérie

SEŽ Múzeum reformácie Bratislava (Jún)
Návrat hore