ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Spoločenstvo mamičiek

Sme veriace mamičky, ktorým záleží na vštepovaní viery do sŕdc našich detí. Túžime, aby naše rodiny žili vo svetle Božieho Slova. Zároveň sme súčasťou cirkevného zboru evanjelickej cirkvi (ECAV) v Nitre a preto sa podľa možností rady zapájame aj do iných zborových aktivít. Vypomáhame na detských táboroch a pod.

Na našich stretnutiach sa spoločne zamýšľame nad Božím Slovom, zdieľame sa, modlíme sa navzájom za svoje aktuálne rodinné situácie.

V čase skupinky prebieha aj stráženie detí zabezpečené dospelou osobou z nášho cirkevného zboru.

V prípade nutnosti prechodu do online priestoru  sa stretávame cez program google meet.

Skupinka mamičiek sa stretáva raz za mesiac, každú tretiu stredu v mesiaci o 17:00.

Kontakt

Milica Boženíková

Telefón: 0908 766 499

Galérie

Stretnutie mamičiek (December)
Návrat hore