ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Spoločenstvo mamičiek

„Spanilosť je klam a krása je márnosť; ale žena, ktorá sa bojí Hospodina, zasluhuje si pochvalu.“ Príslovia 31,30


Sme veriace mamičky, ktorým záleží na vštepovaní viery do sŕdc našich detí. Túžime, aby naše rodiny žili vo svetle Božieho Slova. Zároveň sme súčasťou cirkevného zboru evanjelickej cirkvi (ECAV) v Nitre a preto sa podľa možností rady zapájame aj do iných zborových aktivít.


Na našich stretnutiach sa spoločne zamýšľame nad Božím Slovom, zdieľame sa, modlíme sa navzájom za svoje aktuálne rodinné situácie.


Témy stretnutí sú zamerané predovšetkým na biblické ženy, ktoré nám poskytujú široký záber rôznych tém, ako je výchova našich detí, vzťah s manželom, postoj k blížnemu, dôvera Bohu v akejkoľvek životnej situácii, pozvanie k službe a rôzne iné.


Tieto témy sú často prirodzene prepletané vzájomným zdieľaním sa a vyústia do modlitieb, kedy Bohu predkladáme naše vďaky a prosby.


Sú mamičky, ktoré prichádzajú na stretnutia aj s detičkami, ktoré sú medzi nami samozrejme tiež vítané.


Občas – v rámci možností strávime spolu čas aj alternatívne, ako napr. návšteva wellness, koncert, spoločné sledovanie filmu s kresťanskou tematikou a následná diskusia, či spoločná grilovačka.

Skupinka mamičiek sa stretáva raz za mesiac, každú tretiu stredu v mesiaci o 17:00.

Kontakt

Milica Boženíková

Telefón: 0908 766 499

Galérie

Stretnutie mamičiek (December)
Návrat hore