ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Zborový život

Veríme v spoločenstvo svätých. Inak povedané: veríme, že Božou vôľou je, aby cirkev nebola anonymným spoločenstvom duchovných solitérov, ale rodinou. Ako v rodine môže mať každý svoje zvláštne miesto a svoje požiadavky, tak aj v rodine cirkvi chceme vytvoriť a ponúknuť každému jeho miesto a jeho príležitosť, aby osobne duchovne napredoval, rástol po boku iných, vzdelával sa, tešil sa a slúžil. Po doslova storočiach bez vlastného kostola a zborových priestorov, nám náš kostol Svätého Ducha poskytuje perfektnú možnosť na rozvíjanie nášho zborového života. Ponúkame ju aj Vám!

Spoločenstvá a pravidelné aktivity v zbore:

 • Spevokol (NES) – každý pondelok o 16:15 – VIAC INFO TU
 • Stretnutie mužov – posledná streda v mesiaci o 18:00 – VIAC INFO TU
 • Vysokoškolská mládež – každý utorok o 18:30
 • Stretnutie žien (SEŽ) – prvá streda v mesiaci o 17:00 – VIAC INFO TU
 • Stretnutie oteckov – druhá streda v mesiaci o 17:30 – VIAC INFO TU
 • Stretnutie mamičiek – tretia streda v mesiaci o 17:00 – VIAC INFO TU
 • Biblická hodina – každý štvrtok o 15:45
 • Večerné Služby Božie – každý štvrtok o 17:00
 • Konfirmačná príprava – každý piatok o 15:15
 • Stretnutie dorastu a mládeže – každý piatok 17:00 – VIAC INFO TU
 • Detská besiedka – každú nedeľu o 10:00
 • Nedeľné Služby Božie – každú nedeľu o 10:00
 • Rodinné spoločenstvo – poslednú nedeľu v mesiaci o 15:00 – VIAC INFO TU
Návrat hore