ECAV NR v médiách

6.1.2020 bola v Správach RTVS odvysielaná reportáž „Sviatok Troch kráľov“, kde vystúpil br. zborový farár Ivan Boženík.

Záznam z archívu RTVS si môžete pozrieť – TU (v čase 00:03:45)


V Správach RTVS bola odvysielaná reportáž „V Nitre by mohol pribudnúť dom pre seniorov“, kde vystúpili členovia nášho cirkevného zboru.

Záznam z archívu RTVS si môžete pozrieť – TU (v čase 00:31:33)


V časopise Evanjelický posol spod Tatier bol uverejnený článok o našom cirkevnom zbore „Otvárame náruč a slúžime diakoniou“.

Článok si môžete prečítať - TU


Slávnostné Služby Božie na 1. sviatok vianočný si môžete pozrieťTU (archív RTVS)


V TV Nitrička bola odvysielaná reportáž k Pamiatke zosnulých, v ktorej vystúpil náš zborový farár Ivan Boženík, pozrieť si môžete – TU


V rádiu Lumen bol odvysielaný rozhovor s br. zborovým dozorcom Jánom Hubom  o Evanjelickej zborovej diakonii v Nitre.

Záznam z archívu rádia Lumen si môžete vypočuť - TU


V Evanjelickom posli spod Tatier bol uverejnený článok pracovníčky detskej besiedky Barborky Kmeťovej „Hraná a hravá kázeň pre deti v Nitre“ zo služieb Božích na začiatku školského roka.

Článok si môžete prečítať - TU

Fotogaléria - TU


Na webovej stránke www.ecav.sk bol uverejnený článok „Striedanie duchovných v Nitre v znamení živého chleba“.

Prečítať si ho môžete – TU


V novinách „Zbehy informujú“ bol uverejnený článok nášho zborového dozorcu Jána Hubu - "Radostné chvíle v ekumenickom spoločenstve."

Prečítať si ho môžete – TU (str.6)


V uplynulých dňoch sa k čitateľom dostal druhý zväzok knihy Cirkev v útlaku, ktorej autorom je bývalý generálny biskup Pavel Uhorskai. V týchto dňoch sme si pripomenuli nedožité sté výročie jeho narodenia. František Mikloško uverejnil v časopise .týždeň krásne zamyslenie o knihe a o nás evanjelikoch.

Článok si môžete prečítať - TU


V časopise Evanjelický východ bol publikovaný článok „Rozlúčka s novým generálnym biskupom“.

Článok si môžete prečítať - TU


V sobotu 2. marca 2019 sa vo Zvolene konali slávnostné služby Božie pri príležitosti inštalácie generálneho biskupa Ivana Eľka, bývalého nitrianskeho zborového farára, dištriktuálneho biskupa Jána Hroboňa a uvedenia generálneho dozorcu Jána Brozmana.

Reportáž z archívu RTVS si môžete pozrieť – TU


V sobotu 02.02.2019 vystúpil v Správach RTVS o 19:00 generálny biskup Ivan Eľko.

Reportáž z archívu RTVS si môžete pozrieť – TU


Televízny posol

V relácii RTVS - Televízny posol - bol zverejnený medailón generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Ivana Eľka.

Záznam relácie z archívu RTVS si môžete pozrieť – TU (v čase od 15:40)


TV Nitrička bola odvysielaná reportáž, v ktorej vystúpil Ivan Eľko ako nový generálny biskup evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

Rozhovor s Ivanom Eľkom si môžete pozrieť - TU


Noc kostolov 2017

V TV Nitrička bola odvysielaná reportáž "Noc kostolov 2017".

Záznam si môžete pozrieť -TU

Fotografie si môžete pozrieť - TU


RTVS - Rádio Regina: 95 téz proti

Počas veľkonočných sviatkov bola na Rádiu Regina odvysielaná relácia venovaná reformácii:   95 téz proti. V relácii účinkoval aj zborový dozorca Ján Huba.

Vypočuť si ju môžete - TU


RTVS - Necelebrity

V rámci televíznej relácie RTVS „Necelebrity“ bol predstavený dozorca nášho cirkevného zboru Ján Huba.

Dokument si môžete pozrieť - TU


Rádio Devín - rozhovor

19.2.2017 bola v relácii "Krajina duše" v rádiu Devín (RTVS) odvysielaná reportáž so zborovým farárom Ivanom Eľkom a zborovým dozorcom Jánom Hubom.

Reportáž si môžete vypočuť - TU


Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Prvá ekumenická bohoslužba konaná v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa konala v našom kostole Ducha Svätého

Fotografie si môžete pozrieť - TU a TU

Video si môžete pozrieť - TU

Druhá ekumenická bohoslužba sa konala v kostole sv. Gorazda na Klokočine

Fotografie si môžete pozrieť - TU


RTVS - Večera s Havranom, Ivan Eľko v besede na tému "Evanjelici a homosexualita"          4. okt. 2016

Záznam si môžete pozrieť - TU


Nočná pyramída RTVS

25.3.2016 na Veľký piatok bol hosťom Nočnej pyramídy v rádiu Slovensko náš zborový farár Ivan Eľko. Záznam relácie si môžete vypočuť - TU (rozhovor s I. Eľkom začína od 14:30)


V týždenníku Evanjelický Posol vyšiel rozhovor Zuzany Zimániovej s našim cirkevníkom Robertom Ottotom. 

Rozhovor si môžete prečítať - TU


V Evanjelickom Posli bol uverejnený rozhovor Beaty Chrenkovej s členom nášho CZ Jánom Jančovicom.

Prečítať si ho môžte -TU


V TV Nitrička bola odvysielaná reportáž "Kresťania spoločne aj v Nitre". Záznam si môžete pozrieť - TU


V novoročnom vydaní časopisu .týždeň pán František Mikloško uverejnil článok o knihe Cirkev v útlaku. Jej autorom je bývalý generálny biskup našej cirkvi Pavel Uhorskai. Do publikovanej podoby ju pripravili Viola Fronková a Ivan Eľko. Článok si môžete prečítať - TU.

Súvislostiam a hroznej štatistike politických procesov v časoch komunizmu venoval František Mikloško svoj príhovor na pohrebe Antona Srholca. Príhovor si môžete prečítať - TU.


Veľvyslanectvo SR a Slovenský inštitút v Berlíne pripravili v spolupráci s Architektonickým múzeom Technickej univerzity v Berlíne a Spolkom architektov Slovenska výstavu „Moderná slovenská architektúra“. Medzi 25-timi vystavenými dielami je aj evanjelický kostol sv. Ducha v Nitre.

Foto - TU

Viac info. - TU


V TV Nitrička bola odvysielaná reportáž "Prehliadka kostolov/ Noc kostolov". S príhovorom vystúpili farár Ivan Eľko a zborový dozorca Ján Huba.

Záznam si môžete pozrieť - TU


V TV Nitrička bola odvysielaná reportáž "Sviatok Turíc". S príhovorom vystúpil brat farár Ivan Eľko.

Záznam si môžete pozrieť - TU


V internetovej televízii ECAV na Slovensku v rubrike "Slovo na týždeň" vystúpil brat farár Ivan Eľko.

Záznam si môžete pozrieť - TU


V časopise Evanjelický východ bol uverejnený rozhovor s bratom farárom Ivanom Eľkom

Prečítať si môžete - TU


V Evanjelickom posli bol uverejnený článok: „Správne rozhodnutie“ – autor: Ivan Eľko, Ján Huba

Prečítať si môžete - TU


V Evanjelickom posli bol uverejnený článok: „Telemost Božieho slova“ – autor: Ivan Eľko

Prečítať si môžete - TU


V Evanjelickom posli bol uverejnený článok: „Poznať príbeh vlastnej cirkvi“ – autor: Ivan Eľko

Prečítať si môžete - TU


Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov - reportáž TV Nitrička

V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa konali v Nitre ekumenické bohoslužby. Reportáž odvysielanú v TV Nitrička si môžete pozrieť - TU


Článok o br. farárovi Ivanovi Eľkovi

V MY - Nitrianske noviny vyšiel článok o našom bratovi farárovi Ivanovi Eľkovi.

Prečítať si ho môžete - TU (autor článku: Jana Černáková)


V mesačníku slovenských evanjelikov a.v. Cirkevné listy bol uverejnený článok nášho zborového dozorcu Ing. Jána Hubu, PhD.

Prečítať si ho môžete - TU


V Evanjelickom posli bol uverejnený článok o Spoločenstve mužov, čítaj - TU 


Rozhovor v rádiu Regina

V rádiu Regina bol odvysielaný rozhovor so zborovým dozorcom nášho CZ Jánom Hubom - na tému Pamiatka reformácie. Rozhovor si môžte vypočuť - TU


Rozhovor v Evanjelickom východe

V mesačníku Evanjelický východ je uverejnený rozhovor so zborovým dozorcom nášho CZ Jánom Hubom. Časopis si môžete prečítať - TU

(rozhovor nájdete na str. 8 - 11)

   
Copyright © 2021 ECAV Nitra. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.