ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Pozvánka na stretnutie mládeže a dorastu DNS

ECAV Levice pozýva na stretnutie mládeže a dorastu Dunajsko-nitrianskeho seniorátu, ktoré sa uskutoční v piatok 26.4.2024 o 17:00. Ohľadom dopravy sa prihláste u brata farára.

Ďaľšie príspevky
Návrat hore