ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

OZ Pavla Valáška – 2% z dane

Aj v roku 2024 sa uchádza o prijatie podielu z našich daní Občianske združenie Pavla Valáška (ďalej OZ Pavla Valáška). Prijatým podielom chce podporovať sociálne, misijné a kultúrno-vzdelávacie aktivity Cirkevného zboru ECAV v Nitre. Klienti Evanjelickej zborovej diakonie Nitra – opatrovateľskej služby, deti a mládež na letných táboroch, konfirmandi a mládež na víkendových pobytoch a mnohí ďalší, ktorí navštevujú naše podujatia, to sú tí, ktorí budú môcť mať úžitok z prostriedkov OZ Pavla Valáška, ktorých najväčšiu časť tvorí prijatý podiel z dane. Výročné správy predsedu OZ Pavla Valáška, resp. výročné správy farára o živote Cirkevného zboru ECAV v Nitre, ktoré nájdete na našom webe, Vás informujú o tom, ako je s prijatými prostriedkami každoročne nakladané. 

Všetky informácie potrebné pre poukázanie podielu z dane nájdete v časti „Ako postupovať, ak chcete darovať časť svojej dane“. Tak isto tu nájdete potrebné tlačivá – Potvrdenie a Vyhlásenie.

Ďakujeme Vám za Vaše porozumenie, podporu a poukázanie podielu z dane pre OZ Pavla Valáška. Každý cent dostáva zmysel v službe!

Návrat hore