ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Besiedka

Mt. 19:14

„Nechajte dietky a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takýchto je kráľovstvo nebeské.“

 • Detská besiedka v našom cirkevnom zbore prebieha v čase Služieb Božích v nedeľu.
  Deti prichádzajú do kostola, kde počas prvej piesne dostanú požehnanie a odchádzajú spolu s vyučujúcimi do miestnosti, kde spolu spoznávame biblické pravdy, kreslíme si, vypĺňame pracovné listy, spievame, vyrábame niečo, čo deťom neskôr pripomenie prebratý biblický príbeh, hráme sa, v modlitbách ďakujeme a prosíme.

 • Naším cieľom je, podať deťom biblické príbehy im zrozumiteľným spôsobom. Povedať im o tom, že Pán Ježiš zomrel za každého z nás. Sprostredkovať im múdrosť v Ježišových podobenstvách, prerozprávať pravdu ukrytú v evanjeliách, či ukázať, ako v celej starej zmluve viedol Hospodin svoj ľud.

 • Detská besiedka je pre deti od 5.-11.rokov. Vítané sú aj mladšie detičky, ktoré sa často do chodu besiedky veľmi pekne zapájajú.
  Pri ktorých deťoch je to možné aj v skoršom veku nechávame však na zvážení rodičov.

 • Svojím programom deti z besiedky spestrujú Služby Božie počas týchto sviatkov: Poďakovanie za úrody zeme, Štedrý večer, Veľkonočná nedeľa, Deň matiek.
  Tiež každú adventnú nedeľu zapaľuje Adventný veniec vždy iná dvojica detí.

 • Počas letných prázdnin organizujeme detský denný biblický tábor v priestoroch kostola.
  V čase školských prázdnin besiedka nie je. Aktuálne dianie môžete sledovať aj na Facebook-ovom profile nášho cirkevného zboru-ECAV Nitra.
Návrat hore