ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Kontakt

Cirkevný zbor
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Nitra

Adresa: Sládkovičova 12, 949 01 Nitra
Telefón: +421 37 651 44 13

IČO: 34017488
DIČ: 2021205956
Číslo účtu: SK29 7500 0000 0003 0266 0573

Mgr. Ivan Boženík (zborový farár)

Telefón: +421 918 828 150
E-MAIL: farar@ecavnr.sk

Ing. Ján Huba, CSc. (zborový dozorca)

Telefón: +421 905 323 025

Ako sa k nám dostať

Návrat hore