ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Ďaľšie galérie

Silvestrovský benefičný koncert (December)
Generálna skúška Štedrovečerného programu detí (December)
Služby Božie pre najstarších – Advent (December)
Vianočné vystúpenie detí (December)
Návrat hore