ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Spoločenstvo mužov

Spoločenstvo mužov v Nitre je súčasťou ECAV na Slovensku. Naším cieľom je vytvárať
pre mužov duchovný domov a nasledovať posolstvo biblických postáv Chetitu Uriáša –
láska k Hospodinovi, Jozefa (manžela Márie) – láska k svojej manželke (blížnemu)
a Jozefa z Arimatie (láska k Pánovi Ježišovi).

Spoločenstvo je otvorené pre mužov všetkých vekových kategórií, aj z ekumény, aj hľadajúcich. V našom spoločenstve by sme chceli upevniť vzťahy medzi bratmi, zdieľať spoločne radosti a starosti života s Kristom, modliť sa za naše rodiny, spoločenstvo, zbor, cirkev, mesto a svet. Každé stretnutie začína piesňou, duchovným slovom ukončeným citátom z Písma, nasleduje pieseň, predstavenie hosťa (ak ide o spoločenstvo s hosťom), jeho svedectvo a biblické posolstvo, pieseň.
Ukončené je modlitbami prítomných. V závere je tradíciou posedenie a zdieľanie sa pri
občerstvení. Nie všetky stretnutia sa konajú v kostole. Náš program sa snažíme spestriť
stretnutiami na duchovne zaujímavých miestach v okolí Nitry.

Spoločenstvo evanjelických mužov sa stretáva raz za mesiac, každú poslednú stredu
v mesiaci (s výnimkou prázdnin a decembra).

Kontakt

Ján Huba

Telefón: 0905 323 025

Galérie

Stretnutie mužov 27.6.2022 (Jún)
Brigáda (August)
Stretnutie mužov – návšteva br. Kovarčík (Február)
Stretnutie mužov 16.12.2019 (December)
Stretnutie mužov (Jún)
Návrat hore