ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Ďaľšie galérie

Vianoce 24.12.2018 (December)
Zdobenie stromčeka Vianoce 2018 (December)
Vianočná mládež (December)
Služby Božie s piesňami mládeže (December)
Návrat hore