ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Ďaľšie galérie

Štedry Večer Nitra 24.12.2019 (December)
Stretnutie mužov 16.12.2019 (December)
Mládežnícke Bohoslužby 8.12.2019 (December)
Stretnutie presbyterov DNS ECAV na Slovensku Tešedíkovo 17.11.2019 (November)
Návrat hore