ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Ďaľšie galérie

Víkendovka RoS Vilabela 2023 (Jún)
Stretnutie rodinného spoločenstva (Február)
Stretnutie rodín (September)
Víkendovka ROS Kokava (Jún)
Návrat hore