ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Denný letný tábor 2023

Milí rodičia,

 

Pripravili sme pre naše deti opäť zaujímavý týždeň.
Veríme, že sa nám podarí všetko dobre zorganizovať a zvládneme všetko podstatné.
Žiaľ nevyhli sme sa i my zvyšovaniu poplatku, ktoré súvisí so všeobecným zdražovaním. Veríme, že vás to neodradí a pomôžete nám i v tomto zvládnuť všetky náklady spojené s organizáciou tábora.

 

Ako pamiatku by sme deťom radi vytlačili i tričko, ktoré im bude pripomínať naše spoločenstvo.

 

V minulom roku sme prijali aj sťažnosti od susedov, ktorí žijú bezprostredne pri kostole v zmysle že celý deň, keď je detský ruch na dvore, že je toho veľa. Budeme sa v tomto smere snažiť hľadať riešenie najmä v popoludňajších aktivitách, aby sme nikoho nerušili. Verím, že i túto informáciu prijmete objektívne a nie ako „klebetu“. Chceme sa spoločne v láske Kristovej znášať, rešpektovať sa a spoločne sa chápať.

 

Prosíme modlite sa i za naše deti, aby vo svojom živote poznali hlas Pána Boha a stali sa malými a mladými učeníkmi Pána Ježiša.

 

Ivan Boženík – farár

 

Prihláška na denný tábor

Ďaľšie príspevky
Návrat hore