ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Leto 2023 v ECAV Nitra

Blíži sa leto a s ním aj naše tradičné letné aktivity v cirkevnom zbore. Pre rodiny rodinná víkendovka, pre dorast festival Semfest a konficamp v Nemecku, pre deti denný detský tábor.

Ďaľšie príspevky
Návrat hore