ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Služby Božie pre najstarších členov CZ

Srdečne pozývame všetkých členov cirkevného zboru, ktorí majú nad 75 rokov na Služby Božie s Večerou Pánovou a na spoločné posedenie.

Kedy? v nedeľu 5.11.2023 o 15:00h

Tešíme sa na vás!

Ďaľšie príspevky
Návrat hore