ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Ďaľšie galérie

Silvester ROS (December)
Štedrý Večer (December)
Seniorátna pastorálna konferencia DNS (December)
ROS a súťaže pre deti (December)
Návrat hore