ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Výsledky volieb na funkciu dištriktuálneho dozorcu ZD ECAV

Výsledky volieb na funkciu dištriktuálneho dozorcu ZD ECAV na Slovensku Nitra:

  • Kandidát: Ing. Peter Synak
  • 89 platných hlasov. Z toho: 88 za, 1 proti 
Ďaľšie príspevky
Návrat hore