ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Členská schôdza Občianskeho združenia Pavla Valáška

Vážení členovia Občianskeho združenia Pavla Valáška.
Touto cestou vám oznamujeme, že zasadnutie členskej schôdze sa uskutoční dňa 7. júla 2024 o 11:15 – t. j. po skončení nedeľných Služieb Božích v sídle združenia.
Cieľom členskej schôdze bude skontrolovanie a vyhodnotenie aktivít za rok 2023.
Súčasťou rokovania budú aj voľby na voľné miesto člena dozornej rady a člena výboru.
Všetkých členov zároveň prosíme, aby si uhradili svoje záväzky za rok 2024.
Dávame do pozornosti aj možnosť stať sa členom OZ aj ďalším členom cirkevného zboru či ostatným sympatizantom.
Ivan Boženík – predseda OZ PV
k 30. 06. 2024
Ďaľšie príspevky
Návrat hore