ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Letný program 2024

Prajeme všetkým požehnané prázdniny a pekný letný oddychový čas. Naše aktivity spoločenstiev počas leta sú obmedzené. Služby Božie budú každú nedeľu o 10:00.

 

Dávame do pozornosti aj Semfest, ktorý sa koná od 4. júla do 7. júla vo Zvolenskej Slatine. Je možnosť vycestovať aj na jeden deň, viac informácií nájdete na https://www.semfest.sk/registracia/

 

5. júla budú tradičné spomienkové Služby Božie na hrade Branč. Plánujeme výlet spoločným autobusom.

 

Stále máme voľné miesta na detský tábor v Brestovci, ktorý sa uskutoční 22. – 26. júla. Prihlášky a podrobnosti nájdete na https://www.ecavnr.sk/2024/prihlaska-na-detsky-pobytovy-tabor/

 

A taktiež ohlasujeme nový termín konania mládežníckeho tábora, ktorý bude 20. – 24. augusta v partnerskom zbore Sázava, Česko. Bližšie informácie zaslal brat farár v mailoch rodičom konfirmandov a mládežníkov.

Ďaľšie príspevky
Návrat hore