ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Poďakovanie za štedré a ochotné srdcia pri zbierke

Srdečne ďakujeme za všetky milodary, ktoré boli určené na servisnú opravu organa.

 

Na bankový účet a v hotovosti sme prijali 2940,- € v roku 2023. Od 1.1.2024 sme do dnešného dňa sme na milodaroch v hotovosti vyzbierali 2400,- € a počas dvoch benefičných koncertov sme vyzbierali sumu 777,- € a 666,-€; čo je k dnešnému dňu suma spolu takmer 6800,-€.

 

Oslovil som 4 firmy: brata Baka z Bratislavy, brata Valoviča z Galanty, a br. Stehlíka z Moravy. Zborové presbyterstvo urobilo výberové konanie a vybralo firmu majstra Stehlíka z Moravy. Cena diela bola vysúťažená na 6000,-€ s poskytnutím ubytovania v kaplánskom byte. 20. mája 2024 začíname servis.

 

Boží manažment je teda viac menej perfektný. Zvyšné finančné prostriedky budú použité na nákup zosilňovača, ktorý sa pokazil. Hodnota nového je takmer 2000,-€. Mnohí ste sa dlhšie sťažovali na zlú počuteľnosť a zrozumiteľnosť, v piatok 3.5.2024 tu bol technik takmer dve hodiny. Riešili sme všetko, čo je potrebné urobiť a máme na skúšku modernú technológiu.

 

Predsedníctvo zboru – Ivan Boženík (zborový farár) a Ján Huba (zborový dozorca)

Ďaľšie príspevky
Návrat hore