ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Ďaľšie galérie

2007 – Mládežnícky tábor – Opalisko (Leto)
2007 – 60. výročie samostatnosti zboru, 7. výročie Kostola Svätého Ducha, prvé CD Nitrianskeho evanjelického spevokolu 27.5.2007
2006 – Detský tábor – Belušské Slatiny (Júl)
2006 – Mládežnícky tábor – Hronec, Kamenisté (Júl)
Návrat hore