ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Galéria 2024

Rodinné spoločenstvo (Marec)
Inštalácia presbyterov (Marec)
Spoločenstvo mužov (Február)
Stretnutie rodinného spoločenstva (Január)
Spoločenstvo mužov (Január)
Novoročné stretnutie spevokolu (Január)
Ekumenické Služby Božie v kostole Svätého Ducha v Nitre (Január)
Ekumenické Služby Božie KC Zobor v Nitre (Január)
Návrat hore