ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Galéria 2024

Stretnutie rodinného spoločenstva (Január)
Novoročné stretnutie spevokolu (Január)
Návrat hore