ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Ďaľšie galérie

Zdobenie stromčeka Vianoce 2013 (December)
Vianočná mládež (December)
Stretnutie mužov (December)
Adventné popoludnie pre deti (December)
Návrat hore