ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Rozhovor v Evanjelickom východe

V mesačníku Evanjelický východ je uverejnený rozhovor so zborovým dozorcom nášho CZ Jánom Hubom. Časopis si môžete prečítať – TU

 

(rozhovor nájdete na str. 8 – 11)

Ďaľšie príspevky
Návrat hore