ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

ECAV Nitra v médiách

Rozhovor s br. dozorcom Jankom Hubom na rádiu Regiona

Dávame do pozornosti rozhovor na rádiu Regina s našim br.dozorcom Jankom Hubom.

 

Výskumník by mal byť ako šofér – mať nohu na plyne, ale aj pribrzdiť

 

Čo táto myšlienka znamená v šľachtení hospodárskych zvierat, ale aj informácie o niektorých aktuálnych výskumoch NPPC – VÚŽV Nitra v oblasti šľachtenia a plemenitby, o Agrofilme, o aktuálnych problémoch nášho poľnohospodárstva, o viere, publikačných aktivitách a koníčkoch Jána Hubu sa dozviete v rozhovore odvysielanom v rámci relácie Večerné reflexie (Rádio Regina, 26.9.).

 

Rozhovor si môžete vypočuť po kliknutí na https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1692/2145435.

Viac info: https://www.agrobiznis.sk/agrarne-spravodajstvo/rozhovory/8484-vyskumnik-by-mal-byt-ako-sofer-mat-nohu-na-plyne-ale-aj-pribrzdit

 

6.1.2020 bola v Správach RTVS odvysielaná reportáž „Sviatok Troch kráľov“, kde vystúpil br. zborový farár Ivan Boženík.

Záznam z archívu RTVS si môžete pozrieť – TU (v čase 00:03:45)

V Správach RTVS bola odvysielaná reportáž „V Nitre by mohol pribudnúť dom pre seniorov“, kde vystúpili členovia nášho cirkevného zboru.

Záznam z archívu RTVS si môžete pozrieť – TU (v čase 00:31:33)

V časopise Evanjelický posol spod Tatier bol uverejnený článok o našom cirkevnom zbore „Otvárame náruč a slúžime diakoniou“.

Článok si môžete prečítať – TU

Slávnostné Služby Božie na 1. sviatok vianočný (archív RTVS)

Slávnostné Služby Božie na 1. sviatok vianočný si môžete pozrieť – TU (archív RTVS)

V TV Nitrička bola odvysielaná reportáž k Pamiatke zosnulých, v ktorej vystúpil náš zborový farár Ivan Boženík

Záznam z archívu TV Nitrička si môžete pozrieť – TU

V rádiu Lumen bol odvysielaný rozhovor s br. zborovým dozorcom Jánom Hubom o Evanjelickej zborovej diakonii v Nitre.

Záznam z archívu rádia Lumen si môžete vypočuť – TU

V Evanjelickom posli spod Tatier bol uverejnený článok pracovníčky detskej besiedky Barborky Kmeťovej „Hraná a hravá kázeň pre deti v Nitre“ zo služieb Božích na začiatku školského roka.

Článok si môžete prečítať – TU

 

Fotogaléria – TU

Na webovej stránke www.ecav.sk bol uverejnený článok „Striedanie duchovných v Nitre v znamení živého chleba“.

Prečítať si ho môžete – TU

V novinách „Zbehy informujú“ bol uverejnený článok nášho zborového dozorcu Jána Hubu – „Radostné chvíle v ekumenickom spoločenstve.“

Prečítať si ho môžete – TU (str.6)

Návrat hore