ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Ďaľšie galérie

Vianočná mládež (December)
Zdobenie stromčeka Vianoce 2014 (December)
Služby Božie pre najstarších – Advent (December)
Adventné popoludnie pre deti (December)
Návrat hore