ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Ďaľšie galérie

Adventné popoludnie pre deti (December)
Zdobenie stromčeka Vianoce 2015 (December)
Adventný organový koncert (December)
Služby Božie pre najstarších (December)
Návrat hore