ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

V Evanjelickom posli bol uverejnený článok: „Telemost Božieho slova“ – autor: Ivan Eľko

Prečítať si môžete – TU

Ďaľšie príspevky
Návrat hore