ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

V TV Nitrička bola odvysielaná reportáž „Prehliadka kostolov/ Noc kostolov“. S príhovorom vystúpili farár Ivan Eľko a zborový dozorca Ján Huba.

Záznam si môžete pozrieť – TU

Ďaľšie príspevky
Návrat hore