ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Ďaľšie galérie

Adventné popoludnie pre deti (December)
Výroba vianočných pohľadníc (December)
Adventný organový koncert – Martin Bako (December)
Vianočná mládež (December)
Návrat hore