ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

V Evanjelickom Posli bol uverejnený rozhovor Beaty Chrenkovej s členom nášho CZ Jánom Jančovicom.

Prečítať si ho môžte –TU

Ďaľšie príspevky
Návrat hore