ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Na webovej stránke www.ecav.sk bol uverejnený článok „Striedanie duchovných v Nitre v znamení živého chleba“.

Prečítať si ho môžete – TU

Ďaľšie príspevky
Návrat hore