ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

V TV Nitrička bola odvysielaná reportáž, v ktorej vystúpil Ivan Eľko ako nový generálny biskup evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

Rozhovor s Ivanom Eľkom si môžete pozrieť – TU

Ďaľšie príspevky
Návrat hore