ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Ďaľšie galérie

Program detí Vianoce 2022 (December)
Advent 2022 (December)
Balíky pomoci na UA (December)
Presbyterstvo 8.12.2022 (December)
Návrat hore