ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Služby Božie s biskupom Petrom Mihočom

Bratia a sestry, priatelia, 
srdečne Vás pozývame na Služby Božie v nedeľu 19. februára.
Kázňou poslúži brat biskup Peter Mihoč, rodinné služby Božie sú venované manželstvám a vzťahom.
Ďaľšie príspevky
Návrat hore