ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Voľby zborového presbytera

Bratia a sestry,

touto cestou Vám oznamujeme informácie o voľbách zborového presbytera – TU 
Ďaľšie príspevky
Návrat hore