ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Výsledky volieb na funkciu zborového presbytera

Výsledky volieb na funkciu zborového presbytera v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Nitra.

67 platných hlasov

Z toho:

  • 64 za
  • 3 proti

Sestra Ľubomíra Plesníková bola zvolená za zborovú presbyterku.

Ďaľšie príspevky
Návrat hore