ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Ďaľšie galérie

Spoločenstvo oteckov a balenie krabíc požehnania (Jún)
Konfirmácia (Jún)
Rodinné spoločenstvo (Marec)
Spoločenstvo mužov (Február)
Návrat hore