ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Krabice požehnania – projekt na podporu ľudí na Ukrajine

ECAV na Slovensku v spolupráci s Luteránskou cirkvou Krista služobníka v Houstone, Texas (USA) Vás po roku už štvrtýkrát srdečne pozýva do spolupráce na dôležitom projekte pomoci ľuďom vo vojnovej zóne na Ukrajine „Krabice požehnania IV.“

 

Cieľ projektu:  zabezpečiť materiálnu pomoc v podobe potravín a hygienických potrieb pre ukrajinské rodiny. Jedna škatuľa znamená zabezpečenie potrieb pre jednu ukrajinskú rodinu približne na jeden mesiac.

 

Hodnota obsahu škatule: približne 85,60 € (vzhľadom na infláciu sa hodnota obsahu škatule mohla oproti tretiemu kolu mierne zvýšiť).

 

Kto sa môže zapojiť? Môže sa zapojiť každý člen cirkevného zboru finančným príspevkom. Cirkevný zbor zabezpečí zakúpenie aj zabalenie tovaru do krabíc. Tí, ktorí máte záujem, môžete sa zapojiť do finančnej zbierky pre túto činnosť. Z nášho cirkevného zboru plánujeme poslať 6 krabíc.

Ďaľšie príspevky
Návrat hore