ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Evanjelický deň 2024 v Ružomberku

Pozývame vás v nedeľu 23. júna 2024 na celoslovenské stretnutie Evanjelický deň 2024 do Ružomberka:

  • o 10:00 sa budú konať spoločné služby Božie (športová hala Koniareň),
  • pôjde o televízny priamy prenos na RTVS :2,
  • kázať budú biskupi Ivan Eľko a Peter Mihoč,
  • do výnimočného programu budú zapojení mnohí hostia aj domáci – spevom prispejú deti, mládež aj spevokoly,
  • podujatie sa bude niesť v duchu biblického verša „Upevni svojou rečou moje kroky“ (Žalm 119,133) a tematickým heslom bude „Biblia na ceste k človeku. Biblia na ceste s človekom“,
  • bude pripravený jednoduchý obed pre všetkých,
  • popoludní od 14:00 pokračuje ďalší program (zaujímaví hostia a hudba),
  • stretnutie je skvelou príležitosťou zažiť veľké spoločenstvo kresťanov, nechať sa povzbudiť vo viere a osobne stretnúť evanjelikov z rôznych častí Slovenska.

 

Z nášho cirkevného zboru by sme chceli ísť spoločným autobusom, prihlasovať sa môžete v kostole (pri Arbetovcoch). Cena bude približne 11,-€. Prosíme vás, aby ste sa čím skôr prihlásili.

Ďaľšie príspevky
Návrat hore