ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Služby Božie pre najstarších členov zboru

Pozývame najstarších členov zboru, ktorý majú nad 75 rokov na Služby Božie s Večerou Pánovou, ktoré sa uskutočnia v sobotu 15. júna 2024 o 15:00. Po skončení bude pripravené spoločné občerstvenie.

Ďaľšie príspevky
Návrat hore