ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Ďaľšie galérie

Rodinné spoločenstvo (Marec)
Inštalácia presbyterov (Marec)
Stretnutie rodinného spoločenstva (Január)
Spoločenstvo mužov (Január)
Návrat hore