ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Správa o živote CZ ECAV Nitra za rok 2023

Evanjelium podľa Lukáša 17. kapitola:

15 Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha; 16 padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval Mu; a bol to Samaritán. 17 Ježiš odpovedal: Či neboli očistení desiati? A kde sú deviati? 18 Nevrátili sa, aby vzdali Bohu chválu, iba tento cudzinec! 19 I povedal mu: Vstaň a choď; tvoja viera ťa zachránila.

 

Môžete si prečítať celú správu o živote CZ ECAV Nitra za rok 2023: Správa o živote CZ ECAV Nitra za rok 2023

A taktiež sem prikladáme správu o hospodárení CZ ECAV Nitra za rok 2023 spolu s návrhom rozpočtu na rok 2024: Správa o hospodárení za rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024

Ďaľšie príspevky
Návrat hore