ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Oznam o voľbách zborových presbyterov 18.2.2024

Milí bratia a milé sestry,

srdečne Vás pozývame na Služby Božie s výročným zborovým volebným konventom, ktoré budú dňa 18. februára 2024 o 10:00.

Pri tejto príležitosti Vás chceme poprosiť o Vašu účasť najmä pre voľby zborových presbyterov. Z 25 členného grémia skončil k 12.2.2024 6-ročný mandát 12tim zborovým presbyterom a mnohí končia po 20 či 30 rokoch služby. Chceme týmto bratom a sestrám poďakovať za ich vernú službu a zároveň si spomedzi seba vyvoliť nových, ktorí budú novým impulzom do služby Pánovi Ježišovi.

Oznam k voľbám v cirkevnom zbore nájdete tu: Oznam o voľbách zborových presbyterov 18.2.2024

Ďaľšie príspevky
Návrat hore